SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/025 | 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Intézmény logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Komlói Technikum, Szakképző iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatok Kökönyösi Diákokért AlapítványKRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Irányító/fenntartó szerv:

Fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium  

Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6. 

Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1. 

Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 

Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu 

 

Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Cím:    1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók:    1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon:    (06-1) 303-9300

WEB:   www.nive.hu

E-mail:    szakkepzes@nive.hu

 

Munkáltató:

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

Székhely: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.

Postacím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

Telefon    :  70/1993 – 528

E-mail     :  info@szakkepzesbaranya.hu

Adószám: 15832104-2-02

Statisztikai számjel: 15832104-8532-312-02

Szakágazat: 853200

OM azonosító: 203049

 

Feladatellátási hely:

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Székhely: 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Postacím: 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Telefon: +3672481358

E-mail: titkarszakkepzo@szckomlo.hu

Tagintézmény:

Székhely: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.

Postacím: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.

Telefon: 72/482-261
e-mail: titkarszakgimn@pszckomlo.hu

 

Igazgató: Kovács Károly Balázs

Általános(tanulmányi) igazgató helyettes: Jankóné Borostyán Gabriella

Szakirányú oktatásért felelős igazgató helyettes: Farkas Balázs

Gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettes: Széplábi András

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A működésünket meghatározó/szabályozó jogszabályok:

 • Alaptörvény
 • A gyermekek védelméről szóló 1997.XXXI.tv.
 • A gyermekek jogairól szóló Egyezményt kihirdető 1989.évi LXV. Törvény
 • A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet
 • A 14/2020.(V.13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, ill. 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről,
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC (bizonyos szakaszai: pl. ide került a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjének szabályozása)
 • A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (bizonyos szakaszai)
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Törvény
 • A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.r.
 • A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező, 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, (bizonyos rendelkezései)
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.)  rendelet, (bizonyos szakaszai)
 • A 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről szóló 2012. évi II. Törvény
 • évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
 • Ágazati ajánlások a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

 

Intézményünk típusa:         

 • szakgimnázium ágazati szakmai érettségire felkészítő 4 évfolyammal kimenő rendszerben
 • szakgimnázium szakképzés megszerzésére felkészítő szakasz a szakképzés ágazatának megfelelő szakmai érettségi vizsga esetén 1 évfolyammal kimenő rendszerben
 • Érettségi és szakmai végzettséget adó öt éves technikusi képzés – 2020.09.01-től – felmenő rendszerben
 • Szakiskolai képzés
 • Kollégium

Az oktatói munka belső ellenőrzésének feladatai

 

 • biztosítsa az iskola szakmai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola szakmai programja szerint előírt) működését,
 • segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 • az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az oktatók munkavégzéséről,
 • szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
  •  

Gazdálkodási adatok

 • Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az intézmény vezetője számára bizonyosságot nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelő működését illetően.

Archívum

Feltöltés alatt


Partnereink

SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum


Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Komlói Technikum, Szakképző iskola és Kollégium

7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Telefon: +3672481358

E-mail: titkarszakkepzo@szckomlo.hu

OM azonosító: 203049/025


2024Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Komlói Technikum, Szakképző iskola és Kollégium