SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203049/025 | 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Intézmény logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Komlói Technikum, Szakképző iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Kökönyösi Diákokért Alapítvány
 • KRÉTA

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

Irányító/fenntartó szerv:

Fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium  

Székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 6. 

Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1. 

Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu 

Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu 

 

Középirányító szerv:

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Cím:    1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók:    1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon:    (06-1) 303-9300

WEB:   www.nive.hu

E-mail:    szakkepzes@nive.hu

 

Munkáltató:

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

Székhely: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.

Postacím: 7622 Pécs, Batthyány u. 1-3

Telefon    :  70/1993 – 528

E-mail     :  info@szakkepzesbaranya.hu

Adószám: 15832104-2-02

Statisztikai számjel: 15832104-8532-312-02

Szakágazat: 853200

OM azonosító: 203049

 

Feladatellátási hely:

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum

Komlói Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Székhely: 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Postacím: 7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

Telefon: +3672481358

E-mail: titkarszakkepzo@szckomlo.hu

Tagintézmény:

Székhely: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.

Postacím: 7300 Komló, Alkotmány u. 2.

Telefon: 72/482-261
e-mail: titkarszakgimn@pszckomlo.hu

 

Igazgató: Kovács Károly Balázs

Általános(tanulmányi) igazgató helyettes: Jankóné Borostyán Gabriella

Szakirányú oktatásért felelős igazgató helyettes: Farkas Balázs

Gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettes: Széplábi András

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A működésünket meghatározó/szabályozó jogszabályok:

 • Alaptörvény
 • A gyermekek védelméről szóló 1997.XXXI.tv.
 • A gyermekek jogairól szóló Egyezményt kihirdető 1989.évi LXV. Törvény
 • A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet
 • A 14/2020.(V.13.) ITM rendelet a 2021. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről, ill. 23/2021. (VI.1.) ITM rendelet a 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről,
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC (bizonyos szakaszai: pl. ide került a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjének szabályozása)
 • A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (bizonyos szakaszai)
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Törvény
 • A szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.r.
 • A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
 • Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról
 • 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről
 • A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról rendelkező, 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet, (bizonyos rendelkezései)
 • A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.)  rendelet, (bizonyos szakaszai)
 • A 362/2011.(XII.30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról
 • Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, a szabálysértési nyilvántartás rendszeréről szóló 2012. évi II. Törvény
 • évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról
 • Ágazati ajánlások a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez

 

Intézményünk típusa:         

 • szakgimnázium ágazati szakmai érettségire felkészítő 4 évfolyammal kimenő rendszerben
 • szakgimnázium szakképzés megszerzésére felkészítő szakasz a szakképzés ágazatának megfelelő szakmai érettségi vizsga esetén 1 évfolyammal kimenő rendszerben
 • Érettségi és szakmai végzettséget adó öt éves technikusi képzés – 2020.09.01-től – felmenő rendszerben
 • Szakiskolai képzés
 • Kollégium

Az oktatói munka belső ellenőrzésének feladatai

 

 • biztosítsa az iskola szakmai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola szakmai programja szerint előírt) működését,
 • segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
 • az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson az oktatók munkavégzéséről,
 • szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
  •  

Gazdálkodási adatok

 • Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az intézmény vezetője számára bizonyosságot nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelő működését illetően.

Archívum

Feltöltés alatt


Partnereink

 • Kereskedelem/kereskedelmi értékesítő
 • Kereskedelem/kereskedelmi értékesítő
 • Gépészet/gépi fogácsoló
 • Gépészet/fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, épület- és szerkezetlakatos
 • Gépészet/gépi forgácsoló
 • Élelmiszeripar/ sütőipari és gyorspékségi munkás
 • Fűtőerőmű
 • Hervis
 • Lakics
 • UniSystem
 • Spar
 • TomMarket
 • Szakomarkett
SZC logo

Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Komlói Technikum, Szakképző iskola és Kollégium

   7300 Komló, Vájáriskola u. 1.

  • Telefon: +3672481358

   E-mail: titkarszakkepzo@szckomlo.hu

   OM azonosító: 203049/025


  2023Baranya Vármegyei Szakképzési Centrum Komlói Technikum, Szakképző iskola és Kollégium